26 września 2017

O MNIE


Jakiś czas temu odkryłam, że wiele dobra może wyniknąć z prawdziwego szczerego spotkania – że może to być droga do zdrowszego, pełniejszego życia. Stąd też pomysł, żeby zająć się psychoterapią. I tak oto jestem absolwentką 4-letniego Studium Psychoterapii przy SPCh w Warszawie.

o mnieWcześniejsze doświadczenia pracy z młodymi dorosłymi pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy ze środowisk dysfunkcyjnych z innych przyczyn; towarzyszenie osobom terminalnie chorym; praca z ludźmi ulicy” oraz z osobami wykluczonymi społecznie, uwrażliwiły mnie na człowieka, jako na osobę jedyną w swoim rodzaju. Dzięki temu wiem, że choć „objawy” cierpienia bywają podobne, to nigdy nie stoi za nimi dokładnie taka sama historia; a w związku z tym leczenie podobnych zaburzeń nigdy nie będzie przebiegać tak samo. Każdy człowiek potrzebuje indywidualnego prowadzenia do coraz pełniejszego życia.

Oprócz indywidualnych i małżeńskich sesji psychoterapeutycznych, prowadzę również różnego rodzaju spotkania psychoedukacyjne w ramach odpowiedzi na zapotrzebowanie różnorodnych grup (stowarzyszeń, grup samopomocowych czy wspólnot religijnych).

Jedną z moich ulubionych działalności są warsztaty terapeutyczno-rozwojowe, które prowadzimy razem z ks. Tomaszem Matyjaszczykiem (psychoterapeuta).